Chậu rửa chén 2 hộc inox 304 model 8245
Chậu rửa chén 1 hộc inox 304 model 5040
CHẬU RỬA CHÉN ĐƠN INOX 304
Chậu rửa chén inox 304 Forlard model 10048DRT
- 36%
Chậu rửa chén Forlard 8245DT
Chậu rửa chén Forlard 8245DT (NANO)
Chậu rửa chén 2 hộc inox 304 model 8245 DT